De regionale secretaris voor Jeugdzaken, Beroepskwalificaties en Werkgelegenheid, die sprak tijdens een bezoek aan de Azoren-delegatie van de Vereniging van Gecertificeerde Accountants, in Ponta Delgada, gaf aan dat de meeste van de nieuwe arbeidsovereenkomsten vaste contracten zijn en overeenkomen met de integratie van de werknemers in de bedrijven.

Duarte Freitas preciseerde dat van de 702 contracten ongeveer twee derde betrekking heeft op integratie in het bedrijfskader, wat bijdraagt tot "de bestrijding, op expressieve wijze, van de werkzekerheid, en meer dan 55 procent is afkomstig van beroepsintegratieprogramma's en stages". "Vermeldenswaard zijn ook de resultaten met betrekking tot de werkgelegenheid voor jongeren: 76 procent van de nieuwe arbeidscontracten zijn banen die door jongeren van de Azoren worden bezet, wat het grote succes van Contracting bewijst", aldus het hoofd van de portefeuille Werkgelegenheid.

Het aanwervingsprogramma, dat op twee gebieden wordt ontwikkeld, zorgt voor financiële steun die kan oplopen tot meer dan 25 duizend euro per werknemer, in het geval van vaste arbeidscontracten, waarbij meer kansarme jongeren en werklozen in dienst worden genomen die zijn ingeschreven bij de afdelingen voor kwalificatie en werkgelegenheid op de Azoren.

De financiële steun is niet gebaseerd op het minimumloon in de regio, maar op het loon waarop de werknemer wordt aangenomen, "waardoor loonsverhogingen worden aangemoedigd en bijgevolg de sociale integratie en de bestrijding van ongelijkheden worden bevorderd", aldus de uitvoerende macht. Volgens de regering van de Azoren heeft het gemiddelde loon dat bedrijven betalen aan werknemers die steun krijgen uit hoofde van de overeenkomst, geleid tot een "gemiddelde loonsverhoging van ongeveer 10 procent in vergelijking met eerdere maatregelen ter ondersteuning van de indienstneming". Duarte Freitas wees erop dat de strategie van de regionale regering zal blijven streven naar "meer stabiele, beter betaalde en beter gekwalificeerde werkgelegenheid in de regio".