Uit de cijfers, die door het Portugese Milieuagentschap zijn bekendgemaakt, blijkt dat er in vergelijking met eind augustus een daling is in alle gecontroleerde stroomgebieden (60).

Wat de stroomgebieden met minder water betreft, is er één in het stroomgebied van de Lima, één in het stroomgebied van de Mondego, twee in de Algarve en vijf in het stroomgebied van de Sado. In het stroomgebied van de Sado staat de dam van Campilhas op 04%, die van Monte da Rocha op 18%, terwijl de dam van Odivelas met 39% het volst is.

In de bekkens van Mira en Ribeiras do Barlavento "blijven de totale opslagwaarden lager dan de historische gemiddelde waarden", aldus het bulletin, waarin ook wordt opgemerkt dat de opslagwaarden in september 2021 hoger zijn dan de septembergemiddelden (rekening houdend met 1990/91 tot 2019/20), behalve voor de stuwmeren van Mira en Barlavento en ook Lima en Guadiana.

De Barlavento-bekkens, die zich in de slechtste situatie bevinden met een geraamd gemiddelde in september van 56,8, staan op 16,6%.

De APA merkt ook op dat de stuwmeren in de oostelijke Algarve onder het gemiddelde liggen en dat het meest zorgwekkende geval in de westelijke Algarve de Bravura-dam is, met een waterpeil "dat onder de historische waarden ligt" (17%).

De APA merkt ook op dat de Santa Clara-dam, die de irrigatieperimeter van het zuidwesten van Alentejo en de omstreden kassen bevoorraadt, "44% onder het minimumpeil ligt".