"Deze begroting is onvoldoende voor de behoeften die we hebben, niet in het minst omdat de begroting voor Gezondheid 13,57 miljard euro is, maar van dit bedrag is wat er voor de NHS is ongeveer 11 miljard euro. Met andere woorden, er is ongeveer een miljard euro minder dan de Nationale Gezondheidsconventie zelf berekende als een adequaat bedrag om te beginnen met het herstel in de NHS en dat is van fundamenteel belang voor de Portugezen", vertelde hij aan Lusa.

In een eerste reactie op het document dat maandagavond door de regering werd gepresenteerd, richtte Miguel Guimarães zijn kritiek vooral op wat volgens hem het gebrek was aan het creëren van aantrekkelijkere voorwaarden om professionals naar de NHS te trekken en de uitvoering van een beleid van stimulansen.

"Ik kan niet anders dan betreuren dat er niet wordt gesproken over wat een medische carrière is. Dit was het juiste moment, zoals in verschillende Europese landen is gebeurd, om de kennis en bekwaamheid van artsen op waarde te schatten", merkte hij op, en herhaalde: "Als ik meer artsen wil aanwerven, is het niet voldoende om vergelijkende onderzoeken te openen, maar moeten er voorwaarden worden geschapen voor artsen om vacatures te vervullen".

De voorzitter van de artsen benadrukte dat het aantal artsen per inwoner in Portugal hoger is dan het Europese gemiddelde, maar betreurde dat de begroting voor 2022 "een beleid voor artsen bevat om meer en meer overuren te maken", waarbij hij zinspeelde op salarissen die 25% hoger zijn voor degenen die tussen de 250 en 500 overuren per jaar maken en 50% voor meer dan 500 overuren per jaar.

"De NHS moet worden verbeterd, het moet worden aangepast aan de nieuwe eisen en het moet een concurrerend vermogen hebben - of het nu met de particuliere sector is of met andere landen - dat echt effectief is, anders zullen we altijd onze artsen verliezen", waarschuwde hij , terwijl hij benadrukte dat het begrotingsvoorstel van de uitvoerende macht "bevordert dat mensen niet eens rusten en dat hun natuurlijke staat zou zijn om constant te werken".

En hij vervolgde: "Ik zie geen enkele maatregel om het werk van mensen te waarderen, om de carrière te waarderen, in wezen, om zelfs specifieke stimulansen te creëren om problemen op te lossen in de meest behoeftige gebieden".

Tegelijkertijd gaf de OM-leider toe zich niet te hebben gerealiseerd dat de autonomie van ziekenhuizen voor het aannemen van personeel niet geldt voor artsen en was hij van mening dat "dit niet het geven van autonomie aan ziekenhuizen is". Verder verdedigde hij dat autonomie "naar behoren moet worden ingekaderd in reële begrotingen" en hekelde hij de onderbegroting van de meeste ziekenhuisafdelingen.

Wat betreft de aangekondigde intentie van de begroting om stappen te zetten in de richting van de "volledige toewijding" van professionals aan de NHS, was Miguel Guimarães verbaasd over de formulering van de regering over deze kwestie, waarbij hij benadrukte dat wat is voorzien als werkregime binnen de NHS de optionele exclusieve toewijdingsregeling is.

"Volledige toewijding weet ik niet wat het is. We hebben al meer dan 5.000 toegewijde artsen. Volledige toewijding is een volledig nieuwe term en ik weet niet precies wat het betekent, noch de tegenhangers die fulltime artsen hebben. Het is noodzakelijk te begrijpen wat dit betekent en wat de stijgingen zijn die deze volledige toewijding al dan niet heeft", zo veroordeelde hij.

Maandagavond heeft de regering aan de Assemblee van de Republiek de voorgestelde staatsbegroting voor 2022 (OE22) overhandigd, waarin wordt voorspeld dat de Portugese economie in 2021 met 4,8% zal groeien en in 2022 met 5,5%.

In het document raamt de uitvoerende macht dat het tekort op de nationale overheidsrekeningen in 2021 4,3% van het bruto binnenlands product (BBP) zal bedragen en in 2022 tot 3,2% zal dalen, en voorspelt zij tevens dat het Portugese werkloosheidscijfer volgend jaar tot 6,5% zal dalen, "waarmee het de laagste waarde sinds 2003 bereikt".

Verwacht wordt dat de overheidsschuld in 2022 122,8% van het BBP zal bedragen, tegen een raming van 126,9% voor dit jaar.

Het eerste parlementaire debat over OE2022 zal plaatsvinden tussen 22 en 27 oktober, de dag waarop de algemene stemming zal plaatsvinden. De definitieve algemene stemming is gepland voor 25 november, in het Portugese parlement in Lissabon.