Het parlement is begonnen met de bespreking van een PS-project om de criteria vast te stellen op grond waarvan dorpen de titel van stadje en stad kunnen krijgen, waarmee een juridische leemte wordt opgevuld, aangezien de vorige wet in 2012 werd ingetrokken.

Over de noodzaak van een kaderwet voor de toekenning van de categorie dorpen bestond een parlementaire consensus, ondanks de kritiek op de criteria in het socialistische voorstel, die als achterhaald werden beschouwd.

PSD, BE, PAN, CDS-PP en, uiteraard, de voorstander PS erkenden het juridische vacuüm en het symbolische belang van deze indeling voor de gemeenten, en toonden zich bereid de kaderwet te bespreken.

De vorige wet, uit 1982, werd in 2012 ingetrokken bij de bestuurlijke hervorming die het aantal parochies in het land terugbracht tot 3.092.

De socialistische afgevaardigde Pedro Delgado Alves benadrukte dat het niet de bedoeling is "om wie dan ook te verplichten de indeling van de dorpen te veranderen, maar om deze mogelijkheid te bieden" door middel van "uniforme leidende criteria", om de wetten te laten bijwerken in relatie tot de huidige realiteit.