In een verklaring die aan het agentschap Lusa is toegezonden, verklaart de Kamer van Proença-a-Nova dat de beperkte gemeentelijke commissie voor civiele bescherming "de ontwikkeling van deze situatie op de voet volgt, en dat steun wordt verleend aan het tehuis om de huidige uitbraak te bestrijden".

Volgens de gemeente zijn op dit moment 46 bewoners en zeven werknemers besmet met het nieuwe coronavirus.

"Drie van de bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de rest stabiel is. Er is ook één sterfgeval te registreren, van een bewoner die ook andere gezondheidscomplicaties had", luidt de nota.

Volgens de informatie worden alle bewoners in de gaten gehouden door een medisch team dat regelmatig bezoeken aflegt aan de inrichtingen en worden er om de 48 uur sneltesten uitgevoerd bij de werknemers.

Naast de uitbraak in het tehuis zijn er ook drie besmette mensen in de gemeenschap en staan 20 mensen onder toezicht.

Sinds het begin van de pandemie, in maart 2020, heeft de gemeente Proença-a-Nova 413 met Covid-19 besmette personen geregistreerd, voor een totaal van 403 herstelden en 10 sterfgevallen, waar er nu 56 aan worden toegevoegd.