Volgens het Europees bureau voor de statistiek bedroeg de inflatie in de eurozone 3,4% op jaarbasis, tegen -0,3% in dezelfde maand een jaar eerder en 3,0% in augustus.

In de EU is de inflatie op jaarbasis gestegen van 0,3% in dezelfde maand in 2020 tot 3,6% en in augustus tot 3,2%.

Van de lidstaten werd de laagste inflatie waargenomen in Malta (0,7%), Portugal (1,3%) en Griekenland (1,9%) en de hoogste in Estland, Litouwen (elk 6,4%) en Polen (5,6%).

In vergelijking met augustus is de inflatie op jaarbasis gedaald in België, stabiel gebleven in Portugal en gestegen in de overige 25 lidstaten.

In juli deelde de Europese Centrale Bank (ECB) mee dat haar nieuwe strategie uitgaat van een symmetrische inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn, een meer flexibele doelstelling die tijdelijke en gematigde afwijkingen toelaat.

De inflatiedoelstelling van de ECB was tot dusver een percentage dat dicht bij, maar iets onder 2% lag.