Als u deze term nog niet kent: energiearmoede is het gebrek aan toegang tot efficiënte energiediensten, wat een negatieve invloed heeft op het welzijn van mensen die hun woning niet behoorlijk kunnen verwarmen.

"Energiearmoede is een wijdverbreid probleem in heel Europa, aangezien tussen de 50 en 125 miljoen mensen zich geen behoorlijk thermisch comfort binnenshuis kunnen veroorloven", staat op de website van de Europese Commissie.

Bovendien staat Portugal bovenaan de lijst van landen in Europa waar het nodig is meer energie te besteden aan het verwarmen van huizen omdat de gebouwen niet goed zijn voorbereid op de kou. Misschien is het daarom in Portugal cultureel aanvaard om het thuis koud te hebben. Een probleem dat volgens DECO wel eens zou kunnen toenemen.

DECO heeft het hele proces van de overstap van de consument zowel op nationaal als op Europees niveau gevolgd en voorziet enkele moeilijkheden bij deze verandering, gezien de huidige factoren die rechtstreeks van invloed zijn op deze sector, namelijk "de stijging van de brandstofprijzen, de stijging van de vraag naar gas, het economisch herstel en de vertraging bij het onderhoud van de infrastructuur tijdens een pandemie".

Op 13 oktober heeft de Europese Commissie een verklaring afgelegd waarin zij de lidstaten een reeks steun- en actiemaatregelen voorstelt om een mogelijke stijging van de energieprijzen het hoofd te bieden, zoals het nemen van tijdelijke compensatiemaatregelen en het verlenen van rechtstreekse steun aan eindgebruikers van energie; het vaststellen van garanties om stroomonderbrekingen te voorkomen; het ondersteunen van de empowerment van consumenten, door hen informatie te verstrekken over hoe zij kunnen deelnemen aan de energiemarkt en een grotere rol kunnen spelen in de energievoorzieningsketen op basis van hernieuwbare bronnen en energiegemeenschappen", onder andere.

Volgens DECO: "Veel van deze maatregelen houden verband met de werkzaamheden die worden ontwikkeld in het kader van het STEP-project - Solutions to Combat Energy Poverty, dat tot doel heeft een toegankelijk en creatief model van maatregelen ter bestrijding van energiearmoede op te stellen. Als versterking van de door de Europese Commissie aangekondigde maatregelen wordt in het kader van het STEP-project onder meer gewezen op de noodzaak van meer flexibiliteit bij de betaling van energierekeningen; verlaging van de energiebelasting door middel van BTW of gebruikmaking van het in de richtlijn inzake de belasting van energieproducten vastgestelde tarief; betere controle van de energiemarkt door de energieregulatoren".

De DECO verklaarde dan ook dat de tussenkomst van toezichthoudende instanties, gemeenten, agenten en verenigingen dringend noodzakelijk is om maatregelen te ontwikkelen om de situaties van energiearmoede in Portugal te verminderen.

Het is echter belangrijk te onthouden dat de keuzes en het gedrag van de consument essentieel zijn om de hoogte van de rekening te verminderen. Daarnaast biedt DECO's Energie Advies Bureau (GAE) gepersonaliseerd advies over hoe u de energieprestaties van uw huizen kunt verbeteren en hoe u uw energieverbruik beter kunt beheren, evenals maatregelen om te besparen op de rekeningen.

Bovendien is het gratis energieadvies van DECO slechts één telefoontje verwijderd en kan het een groot verschil maken voor uw besparingen en comfort.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met energia@deco.pt of 213 710 224.