In een verklaring stelt de Vereniging van Melkproducenten van Portugal (APROLEP) dat de actie in Barcelos plaatsvond omdat de gemeente de grootste melkproducent van het land is.

"Met dit 'aanbod' willen we protesteren tegen de lage melkprijzen, waarschuwen voor de stijgende productiekosten die ons te gronde richten en Pingo Doce uitdagen een voorbeeld te stellen door te stoppen met de devaluatie van melk en een eerlijke prijs te betalen aan de boeren".

APROLEP zegt dat de producenten sinds 2020 stijgingen tussen 20 en 30% van de prijs van veevoeder en meer recentelijk van andere productiefactoren, zoals elektriciteit, brandstof en meststoffen, hebben ondersteund.

Zij voegen er echter aan toe dat zij pas in oktober een "kleine verhoging" van 1,5 cent per liter melk van de belangrijkste industrieën hebben gekregen.

"Dat is een ontoereikend bedrag. We hebben dringend behoefte aan nog eens vijf cent verhoging, met als doel te komen tot 40 cent per liter melk betaald aan de boer", aldus de vereniging.

Zij zeggen ook dat de boeren die aan Pingo Doce leveren "een lagere verhoging hebben gekregen, slechts één cent, ondanks het feit dat de Jerónimo Martins-groep een fabriek heeft waar zij de melk verwerkt en haar eigen merken verpakt, waardoor zij het hele traject van de melk tot in het schap van de supermarkt kan controleren".

Daarom, meent de vereniging, kan Pingo Doce "zich niet tegenover andere industrieën verontschuldigen voor de lage prijs die hun leveranciers ontvangen".

"Het is een oneerlijke prijs, die ons niet in staat stelt de huidige productiekosten te betalen. Het voelt slecht om zo weinig te ontvangen", luidt de verklaring.

APROLEP daagt Pingo Doce dan ook uit om "te stoppen met promoties die de melk devalueren en als eerste een eerlijke prijs te betalen aan de boeren".


Author
TPN/Lusa