Uit het memorandum over de activiteiten van het Openbaar Ministerie in het district Lissabon in de eerste zes maanden van het jaar blijkt dat cybercriminaliteit nog steeds het meest geregistreerde misdrijf is, in navolging van de trend van 2020.

Vorig jaar opende het district Lissabon 6.100 onderzoeken in verband met cybercriminaliteit.

Misdrijven gepleegd door bestuurders op de weg zijn het op een na meest geregistreerde criminele fenomeen in het district Lissabon tot juni 2021, met een totaal van 2.146 zaken, een aantal dat hoger is dan de onderzoeken die in heel 2020 werden ingediend, toen er 2.111 werden ingesteld.

In het document staat dat de andere misdrijven die in de eerste zes maanden van het jaar meer tot uiting komen in het district Lissabon, verband houden met economische en financiële criminaliteit, met 879 geregistreerde onderzoeken, gevolgd door drugshandel (774), gevolgd door georganiseerde of groepscriminaliteit (437) en seksuele misdrijven tegen minderjarigen (431).