Mariana Vieira da Silva voegde daaraan toe dat over de maatregelen pas een besluit zal worden genomen na de vergadering met deskundigen, die voor vrijdag is gepland.

Ondervraagd door journalisten wilde de minister zich niet vastleggen op concrete maatregelen om de toename van het aantal gevallen van Covid-19 aan te pakken of op beperkingen die tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie van kracht kunnen worden.

"De maatregelen die noodzakelijk worden geacht, liggen op tafel om het aantal gevallen niet te laten toenemen. Gezien het aantal gevallen hebben we vandaag minder ziekenhuisopnames, minder sterfgevallen dan in het verleden toen we met deze aantallen te maken hadden. Het is nu zaak te weten welke maatregelen nodig zijn. Wij voorzien geen maatregelen van het niveau en met de ernst die in het verleden reeds zijn genomen, omdat de bevolking beter beschermd is, maar wij zullen niet nalaten de nodige maatregelen te nemen", aldus de minister.

Wat betreft de verklaringen van de president van de Republiek, die de noodzaak om terug te keren naar het verplichte gebruik van maskers op straat als beschermingsmaatregel als "evident" beschouwde, zei Mariana Vieira da Silva dat wat zij Marcelo Rebelo de Sousa hoorde zeggen de noodzaak was om het advies van de deskundigen af te wachten.

"Het lijkt duidelijk dat we, gezien de toename van het aantal gevallen, meer maatregelen moeten nemen. We moeten naar de deskundigen luisteren. Laten we nu naar de deskundigen luisteren om te zien welke maatregelen moeten worden genomen en wij zullen de maatregelen nemen", zei zij.

De regering heeft voor vrijdag een nieuwe vergadering gepland in Infarmed, waar zij informatie hoopt te verzamelen zodat de Raad van Ministers kan besluiten welke maatregelen moeten worden genomen, maar zij zal dit "op zijn tijd" doen en ook luisteren naar de politieke partijen, benadrukte Mariana Vieira da Silva.

"We leven in een situatie waarin het belangrijk is dat er een brede nationale consensus is voor deze maatregelen en dat is waar we aan werken. We zullen tijd hebben om over maatregelen te praten. Nu is het tijd om te werken, eerst met deskundigen, later met politieke partijen, om de nodige stappen te zetten. Wat de regering garandeert, zoals zij altijd heeft gegarandeerd, is dat zij nooit zal nalaten de noodzakelijk geachte maatregelen te nemen", zei zij.