"Wat mij echt zorgen baart is de vertraging bij het vaccineren met de derde dosis. En dan denk ik dat de Portugese regering tekenen van enige incompetentie en inefficiëntie heeft laten zien en dat was het essentiële punt", vertelde Paulo Rangel aan journalisten.

Volgens hem is het belangrijk "dat 65-plussers en de meest kwetsbare mensen voorbereid zijn voor het geval er zich een probleem voordoet met een nieuwe golf, die in Portugal niet wordt verwacht".

Voor Paulo Rangel "is het onbegrijpelijk dat een land dat zo succesvol was met vaccineren terwijl vice-admiraal Gouveia e Melo aan het hoofd van het proces stond, nu, vanaf het moment dat het aan het ministerie van Volksgezondheid is overgedragen, zoveel moeite heeft om het in praktijk te brengen".

Wat de evolutie van de pandemie in Portugal betreft, was de tegenstrever van Rui Rio in de race om het PSD-voorzitterschap van mening dat "we de cijfers van week tot week moeten volgen" en "passende maatregelen moeten nemen".

"Het is een zaak die moet worden opgevolgd zonder paniek te zaaien", benadrukte hij.