"Het Nationaal Instituut voor Landbouw- en Veterinair Onderzoek heeft een sterftegeval bevestigd dat zich heeft voorgedaan bij als huisdier gehouden pluimvee in de gemeente Palmela [district Setúbal] en dat te wijten is aan besmetting met een hoogpathogeen vogelgriepvirus van het subtype H5N1," heeft het Directoraat-generaal voor levensmiddelen en diergeneeskunde (DGAV) bekendgemaakt.

Volgens dezelfde nota is het rampenplan voor de vogelgriep al in werking gesteld.

Een van de maatregelen waarin dit plan voorziet, is de inspectie van de plaats waar de ziekte werd ontdekt - "een boerderij bestemd voor zelfconsumptie" - en van de veehouderijen in het beschermingsgebied rond de uitbraak.

Tot dusver zijn in dit gebied geen industriële pluimveehouderijen geïdentificeerd.

Het DGAV herinnerde eraan dat er geen bewijs is dat vogelgriep op mensen wordt overgedragen via de consumptie van voedsel, zoals vlees of eieren van pluimvee.

"De oorsprong van de ziekte is de regelmatige migratie van wilde vogels in Europa, afkomstig uit Azië en Oost-Rusland, die de virale circulatie en overdracht over lange afstanden mogelijk hebben gemaakt", zo voegden zij eraan toe.

Het directoraat-generaal vermeldde ook dat sommige virusstammen soms andere dieren kunnen besmetten, "namelijk zoogdieren en ook mensen, maar daarvoor is het nodig dat er zeer nauw contact is tussen de besmette vogels en de mensen, of tussen vogels en andere dieren".

Gezien de "huidige epidemiologische situatie", verdedigde het DGAV dat het belangrijk is de regels inzake bioveiligheid na te leven, alsook goede pluimveeproductiepraktijken, waarbij contact tussen als huisdier gehouden vogels en wilde vogels wordt vermeden.

Hygiëneprocedures voor voorzieningen, apparatuur en materialen moeten worden nageleefd, en het pluimvee moet "dagelijks en aandachtig" worden geobserveerd, onder meer wat betreft het verbruik van water, voedsel en productietempo.

"Er zij aan herinnerd dat exploitanten die pluimvee of vogels in gevangenschap houden in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de gezondheidstoestand van de dieren die zij houden, en dat bij elk vermoeden van ziekte dit onmiddellijk aan het DGAV moet worden gemeld. De vroegtijdige opsporing van uitbraken van het hoogpathogene aviaire-influenzavirus (GAAP) is absoluut essentieel voor de snelle en doeltreffende uitvoering op het terrein van ziektebestrijdingsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding ervan", zo concludeerden zij.