Het Parlement heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de regulering van en het toezicht op zwembaden aanbeveelt, zowel in hotels als in particuliere eigendommen, met als doel het aantal ongevallen en sterfgevallen in Portugese zwembaden te verminderen.

Volgens een verslag dat dit jaar door de nationale waarnemingspost voor verdrinkingen is gepubliceerd, waren de slachtoffers meestal mannen van alle leeftijden. Bovendien waren zeven van de slachtoffers buitenlands - twee van hen waren Brits, twee waren Braziliaans, gevolgd door een Oekraïner en een Kaapverdiaan. Vijf van hen stierven in privé-zwembaden, alle anderen in rivieren, stranden, enz.

Een jaar geleden heeft de DECO de beleidsmakers gewezen op de lacune in de wetgeving op dit gebied en op de noodzaak van een wettelijk kader, aangezien er alleen specifieke wetgeving en voorschriften bestonden voor sportbaden en zwembaden in amusementscentra in waterparken.

Wat zwembaden in toeristische etablissementen betreft, is de verwijzing naar technische normen bijna onmerkbaar in de wetgeving die de installatie van zwembaden en de exploitatie ervan regelt. Bovendien voorziet het wetsontwerp in kwestie enkel in verplichtingen op het vlak van bijstand en toezicht. DECO benadrukte echter dat het wetsvoorstel dat "inspecties voor dit soort aquatische ruimten en boetes in geval van niet-naleving van de regels zou moeten instellen, nooit is gepubliceerd".

DECO Algarve voegde hieraan toe dat de huidige verordening niet van toepassing is op zwembaden van lokale accommodaties en op privézwembaden in appartementencomplexen.

"Door deze juridische leemten te erkennen, hebben instanties zoals het Portugese Kwaliteitsinstituut, een directoraat-generaal voor de volksgezondheid of een Portugese vereniging van zwembadprofessionals reeds verschillende aanbevelingen gedaan voor de bouw van zwembaden en de veilige exploitatie ervan. Deze procedures zijn echter nog niet verplicht", aldus de DECO.

Hoewel dit voorstel van het Parlement slechts een aanbeveling is, komt het tegemoet aan de bezorgdheid van de DECO met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument, en "is het de zoveelste overwinning voor de vereniging die het Parlement aanmoedigt om zijn werkzaamheden op het gebied van de consumentenbescherming verder te ontwikkelen", besloot de DECO.

In geval van twijfel of als u de steun van de DECO nodig hebt, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar deco@deco.pt of via hun WhatsApp-nummer (+351) 966 449 110.