"We zijn bezig met de laatste onderhandelingen, zodat we in de partnerschapsovereenkomst van het volgende communautaire bestek (...) kunnen opnemen dat investeringen in het welzijn van gezelschapsdieren kunnen worden gefinancierd uit communautaire middelen. Dit is volledig nieuw in vergelijking met wat we in het verleden hebben gedaan", aldus João Pedro Matos Fernandes.

De minister voegde eraan toe dat er een "gebrek aan aandacht" was van de kant van de administratie met betrekking tot het probleem van de huisdieren.