"Het is de bedoeling om met deze investering een van de grootste industriezones van het Noorden en van het land aan te leggen", zo gaf hij aan.

Volgens de burgemeester zullen de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste (de huidige) ongeveer 40 procent van de totale oppervlakte zal omvatten, wat overeenkomt met 280.000 vierkante meter.

Het bouwgedeelte zal ongeveer 3,5 miljoen euro kosten en de onteigening 1,5 miljoen euro.

De president-directeur wijst erop dat hij ongeveer twee jaar lang het onderhandelingsproces met de eigenaars (een honderdtal) heeft geleid, waardoor de grond in de meeste gevallen op een "vriendschappelijke manier" kon worden verworven.

De werkzaamheden, die reeds zijn begonnen, worden voor een bedrag van 1,5 miljoen euro medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, in het kader van een door de gemeente ingediende aanvraag, en omvatten grondverzet, de aanleg van rioleringsnetten voor afvalwater en regenwater, de aanleg van een waterleidingnet en de bestrating van wegen.

Het industriegebied ligt naast het knooppunt Revinhade van de snelweg A11, en omvat gebieden in de parochies Torrados, Penacova, Regilde, Sousa en Revinhade.

Nuno Fonseca wijst erop dat "deze investering een impuls zal geven aan de investeringen in het gemeente, met grondinfrastructuur tegen voor de context van het graafschap betaalbare prijzen (15 tot 20 euro per vierkante meter), waardoor het aantrekkelijker wordt en de bedrijvigheid wordt gediversifieerd in een gemeente waarin de schoenensector overheerst.

"Het is essentieel om meer banen te creëren, diversificatie van de sectoren," zei hij.

Voor de burgemeester zal dat nieuwe ZI ook een kans zijn voor de huidige ondernemers van Felgueiras, met name degenen die hun fabrieken hebben in woonwijken, om nieuwe en moderne faciliteiten te creëren.

Parallel daaraan, zo benadrukte hij tegenover Lusa, wordt gewerkt aan regelgeving die investeerders nog betere voorwaarden moet garanderen om Felgueiras te kiezen voor de vestiging van hun eenheden.

Tegenover Lusa benadrukte de burgemeester dat Felgueiras een industriegebied zal krijgen dat "geïdealiseerd, gepland en van de grond af opgebouwd is", het eerste in zijn soort in die gemeente in het district Porto.