In een gezamenlijk besluit dat vandaag in de Diário da República is gepubliceerd over de inscheping, ontscheping en landvergunningen van passagiers en bemanningen van cruiseschepen in havens op het Portugese vasteland, wordt bepaald dat de uitzondering op de regel geldt voor passagiers die afkomstig zijn uit landen waarnaar essentieel mag worden gereisd.

In het besluit, dat is ondertekend door de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Infrastructuur en Huisvesting, wordt ook bepaald dat de controle op het bestaan van de vereiste documenten (digitaal vaccinatiebewijs Covid EU, door een derde land afgegeven bewijs van vaccinatie of herstel, of negatieve test) onder de verantwoordelijkheid van de eigenaren van cruiseschepen valt.

Ook wordt bepaald dat de havenautoriteit of de terminalconcessiehouder ervoor moet zorgen dat in een daartoe bestemde ruimte op hun kosten laboratoriumtests op nucleïnezuuramplificatie (TAAN) of antigeen (TRAg) beschikbaar zijn voor passagiers die bij wijze van uitzondering het nationale grondgebied binnenkomen zonder getest te zijn.

Passagiers die een test moeten ondergaan, moeten binnen de havenfaciliteit wachten op het resultaat, dat door de havenadministratie moet worden gewaarborgd.

Indien het testresultaat positief is, moet de gezondheidsautoriteit op de hoogte worden gebracht en bepalen dat de passagier verplicht moet worden opgesloten in een gezondheidsinstelling of thuis.

Indien de burger niet op het nationale grondgebied woont, moet hij/zij zich laten opsluiten in een door de autoriteiten aangewezen plaats, op kosten van de eigenaar van het cruiseschip, die ook verantwoordelijk zal zijn voor de kosten in verband met de voeding van de passagier tijdens deze periode, aldus het decreet, dat de regels die reeds golden voor passagiers die via de lucht en over land op het Portugese vasteland aankomen, uitbreidt tot het zeevervoer.

De in het besluit vastgestelde regels zijn van kracht vanaf vandaag tot 20 maart 2022 23.59 uur, en kunnen worden verlengd afhankelijk van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie in Portugal.

De verplichting om een negatieve test op Covid-19 te laten zien bij binnenkomst in continentaal Portugal door de lucht is sinds 7 februari niet langer van toepassing, na het vorige week door de Raad van Ministers genomen besluit.