Volgens de gegevens van SEF is het verkeer van schepen en vliegtuigen aan de zeegrenzen met 2,2% en aan de luchtgrenzen met 40,6% toegenomen.

"De waarden lagen onder die van de periode vóór de pandemie, maar zijn nu al hoger dan in 2020", aldus SEF

In 2021 werd 0,27% van het totale aantal door SEF gecontroleerde passagiers onderschept, wat overeenkomt met een stijging van 2,9% ten opzichte van 2020.

"Deze onderscheppingen resulteerden in een daling van 23% van de weigeringen van toegang tot het nationale grondgebied, dat wil zeggen 1.035 burgers, wat slechts 0,03% van de gecontroleerde passagiers vertegenwoordigt", stelt de SEF.

Van de onderschepte passagiers onderscheidt SEF Braziliaanse burgers, met ongeveer 88% van het totale aantal weigeringen van toegang, gevolgd door Noord-Amerikaanse, Senegalese, Angolese en Guineese passagiers, met waarden van elk minder dan 1,2%.

Wat de gerapporteerde overtredingen betreft, onthult het SEF dat 183 onwettige handelingen werden vastgesteld, waarbij het misdrijf valsheid in geschrifte het meest voorkwam.

Asiel

Wat internationale bescherming (asielverzoek) betreft, merkt SEF op dat het aantal verzoeken aan de zogenaamde buitengrens is toegenomen: 302 in 2021 en 159 in 2020.

"De nationaliteiten die het meest om internationale bescherming verzochten aan de buitengrens van de luchthaven Humberto Delgado (Lissabon) waren Indiërs en Marokkanen. Onder de landen van herkomst met het grootste risico op dit niveau springen de vluchten uit Bissau, Istanboel, São Paulo en Moskou eruit, legt SEF uit.

Tegelijkertijd gaf ongeveer een derde van de burgers die asiel aanvroegen aan dat zij over frauduleuze documenten beschikten.

Havens

De maritieme grenspost van Lissabon heeft in 2021 de documentencontrole uitgevoerd van ongeveer 155.000 bemanningsleden en 161.500 passagiers, wat overeenkomt met de controle van 1.550 handelsschepen, 107 cruiseschepen en 61 schepen van een ander type (marine, visserij, wetenschappelijk onderzoek).

Volgens de berekeningen van SEF was er dus een groei van 213% in de controle van passagiers en bemanning en van 2,2% in het aantal schepen, in vergelijking met 2020.