João Matos Fernandes deelde mee dat woensdag de eerste van vijf vergaderingen onder leiding van het Portugese Milieuagentschap (APA) zal plaatsvinden om de technische maatregelen tegen de droogte te beoordelen.

De eerste vergadering zal plaatsvinden in de Algarve, gevolgd door de overige hydrografische subregio's.

Aan het eind van de vergadering, waaraan de Portugese gemeenten zullen deelnemen, zullen hoogstwaarschijnlijk "concrete maatregelen ter vermindering en besparing van water worden vastgesteld", aldus de minister van Milieu en Klimaatactie.

Volgens Matos Fernandes is een ander doel van deze bijeenkomsten om aan te sluiten bij "een grote waterbesparingscampagne".

"In de onmiddellijke toekomst kunnen hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen worden genomen om het gebruik van water te beperken, waarbij het vooral gaat om landbouwactiviteiten en andere stedelijke activiteiten", voegde hij eraan toe.

En hij voegde eraan toe dat "het besproeien van groenstroken, het wassen van straten en het wassen van bepaalde apparatuur kan worden geconditioneerd".

"Laten we eens kijken wat er in elke regio gebeurt, want elke regio is anders en elke droogtesituatie is ook anders", aldus de minister.