"Volgens de PDSI - 'Palmer Drought Severity Index', was er in februari sprake van een verslechtering van de droogte-intensiteit ten opzichte van de voorgaande maanden, met ongeveer 29,3% van het grondgebied in de klasse ernstige droogte en 66,2% in de klasse extreme droogte", luidt het diploma.

Het hele grondgebied verkeert dus in meteorologische droogte, waarbij 95,5% zich in een situatie van ernstige of extreme droogte bevindt.

De "onregelmatigheid van de agrometeorologische omstandigheden" in Portugal heeft hiertoe bijgedragen, waarbij de nadruk ligt op een "geaccentueerd tekort aan geaccumuleerde neerslag", evenals een gemiddelde waarde van de luchttemperatuur die boven normaal ligt.

Sinds eind 2021 "is er een afname van het volume van de opslag in de meeste stroomgebieden, en er zij op gewezen dat dit hele hydrologische jaar wordt gekenmerkt door het registreren van een totale opslag die onder het gemiddelde ligt, als gevolg van het optreden van een verminderde instroom in reservoirs", die het gevolg is van weinig of geen neerslag".

In totaal zijn meer dan 260 gemeenten erkend als verkerend in een situatie van ernstige of extreme droogte.