Volgens een bericht van ECO heeft de gemeenteraad van Lissabon de opschorting goedgekeurd van nieuwe registraties voor lokale accommodatie (AL) in 14 parochies van de stad, waar de verhouding tussen het aantal van deze eenheden en het aantal woningen gelijk is aan of groter is dan 2,5 procent.

Het voorstel, dat is ingediend door de coalitie PS/Livre, bepaalt dat er geen nieuwe vergunningen kunnen worden verleend totdat de wijziging van het gemeentereglement voor deze activiteit in werking treedt.

Juridische twijfels

Het voorstel werd aanvankelijk goedgekeurd tijdens een vergadering van de Kamer in december, waarbij de PSD en CDS tegenstemden, het Linkse Blok zich van stemming onthield en de PS, Livre, PCP en het onafhankelijke gemeenteraadslid Paula Marques voor stemden. Van daaruit ging het naar de gemeenteraad van Lissabon, die het laatste woord heeft, maar tijdens de laatste vergadering, op 8 februari, werden de discussie en de stemming over het voorstel uitgesteld vanwege "juridische twijfels", legt socialist João Paulo Saraiva uit aan ECO.

"Er werden juridische twijfels geuit en de diensten van de Kamer vroegen aandacht voor twee van de thema's", detailleert het raadslid. "Er werd niet expliciet gesteld dat iedereen die al een [vergunningsaanvraag] proces in de Kamer had ingediend, uitgesloten was van deze nieuwe regels", zei João Paulo Saraiva.

Het tweede punt had te maken met de mogelijkheid om gemakkelijk te begrijpen welke parochies "in of buiten de nieuwe regels" vallen en waar een nieuwe vergunning "zou kunnen worden toegestaan". De coalitie PS/Livre heeft daarom besloten "een kader in te voeren dat ons in staat stelt te begrijpen of een parochie binnen of buiten de parameters valt".

Goedkeuring

Na deze wijzigingen (en na een tweede uitstel wegens technische problemen bij de organisatie van de gemeenteraad) is het voorstel nu door de gemeenteraad goedgekeurd, met stemmen voor van PS, Livre, PEV, PCP en onafhankelijke afgevaardigden en stemmen tegen van PSD, PAN, Liberaal Initiatief, MPT, PPM, Aliança, CDS en Chega. Het Linkse Blok onthield zich van stemming.

Schorsing

In 14 van de 24 parochies in Lissabon* zijn de vergunningen voor nieuwe lokale logiesverstrekkende bedrijven geschorst voor een periode van zes maanden, die met eenzelfde periode kan worden verlengd. Maar de opschorting kan eerder aflopen. Het doel is nieuwe inschrijvingen op te schorten totdat de gemeente een "stedenbouwkundige studie" heeft verricht.

Deze studie moet "de verhoudingen 'plaatselijke accommodatie/vastgoed beschikbaar voor huisvesting' en 'plaatselijke accommodatie/klassieke gezinsaccommodatie' per parochie en per homogeen toeristisch gebied" omvatten, zo luidt het voorstel. Deze studie zal het mogelijk maken wijzigingen aan te brengen in de gemeentelijke verordeningen betreffende de plaatselijke accommodatie en pas wanneer deze wijzigingen van kracht worden, kunnen nieuwe vergunningen worden verleend.

Toen het voorstel in een vergadering van de Kamer van Afgevaardigden werd goedgekeurd, beschouwde Carlos Moedas deze schorsing als "zeer negatief". In een interview met ECO zei het gemeenteraadslid voor huisvesting Filipa Roseta dat lokale huisvesting "geen fundamenteel probleem" is in Lissabon en dat de oplossing erin zou bestaan per gebied een percentage van de eigendommen voor lokale huisvesting vast te stellen.

Waar is de opschorting van toepassing?

De parochies waar deze tijdelijke opschorting van toepassing is (met de volgende verhoudingen lokale huisvesting/woningen, volgens het voorstel van PS/Livre) zijn: Ajuda (3%), Alcântara (5%), Areeiro (3%), Arroios (14%), Avenidas Novas (7%), Belém (4%), Campo de Ourique (4%), Estrela (11%), Misericórdia (39%), Parque das Nações (4%), Penha de França (4%), Santa Maria Maior (52%), Santo António (26%) en São Vicente (16%).