In een verklaring legt de gemeenteraad van Lissabon uit dat de maatregel het resultaat is van een besluit dat is ondertekend door het gemeenteraadslid dat verantwoordelijk is voor structuur en groenplan, Ângelo Pereira, die de nadruk legt op de "milieudiensten" die bomen aan de stad leveren.

"Volgens de voorwaarden van de gemeentelijke verordening van Arvoredo de Lisboa, moet elke gelegenheid worden aangegrepen om het bomenbestand te vergroten", geeft het raadslid aan.

De gemeente verdedigt in het document dat deze maatregel "bijzonder belangrijk is in het kader van de aanpassing aan de klimaatverandering, waarmee we geconfronteerd worden, en die voorspelbaar een aanzienlijke toename van het aantal en de duur van hittegolven in steden en veranderingen in het regenregime met zich mee zal brengen".

In het besluit dat is ondertekend door de wethouder die verantwoordelijk is voor het structuur- en groenplan, Ângelo Pereira, wordt bepaald dat "wanneer een boom en/of struiksoort wordt gekapt, elk gekapt exemplaar moet worden vervangen door ten minste twee nieuwe exemplaren, en ten minste een van deze exemplaren moet worden geplant in de omgeving van de plaats waar de boom is gekapt".