De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, José Luís Carneiro, heeft de drie vakbonden die SEF vertegenwoordigen ontvangen en een van de agendapunten was "het lopende herstructureringsproces", aldus het MAI, in een aan Lusa toegezonden reactie.

Volgens het MAI heeft José Luís Carneiro de vertegenwoordigers van de drie vakbonden verzekerd dat "het hele herstructureringsproces duidelijk en transparant zal zijn, via een open en eerlijke dialoog met de vertegenwoordigende structuren van de werknemers".

Tijdens de bijeenkomst verzekerde de minister ook dat "de beloningsstatus" van de werknemers gehandhaafd blijft, dat "alles in het werk zal worden gesteld om de functionele status te beschermen" en dat "een waardige loopbaan, met vooruitzichten op vooruitgang" behouden blijft, evenals de "mogelijkheid om leidinggevende functies te bekleden, functies in Europese en internationale organisaties uit te oefenen of immigratieverbindingsfunctionaris te worden".

Opleiding

De minister vertelde de vakbonden ook dat deze week grensopleidingen van start zullen gaan bij het GNR en het PSP, twee van de politiediensten die samen met de PJ de politiebevoegdheden van SEF zullen overnemen.

MAI geeft aan dat José Luís Carneiro zich ook realiseerde dat het herstructureringsproces van SEF "een institutionele evolutie is die overeenkomt met een verandering in politieke opties en overheidsbeleid, in overeenstemming met het Wereldpact voor migratie, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN, en het Nationaal Plan voor de implementatie van het Wereldpact voor migratie, reeds goedgekeurd en gepubliceerd door de Portugese regering".

De minister ontving de vakbond van opsporings- en inspectiewerknemers van de SEF (SCIF), de vakbond van opsporings-, inspectie- en grensinspecteurs (SIIFF) en de vakbond van dienst- en grenspersoneel (SINSEF).

De opheffing van de Dienst vreemdelingen en grenzen, waartoe de vorige regering had besloten en die in november 2021 door de Assemblée de la République was goedgekeurd, werd uitgesteld van januari tot mei vanwege de covid-19-pandemie.