De jaarlijkse strafstatistieken voor 2021 van de Raad van Europa zijn deze week gepubliceerd.

In bijna alle 49 geanalyseerde landen, waaronder Portugal, is de gevangenispopulatie gedaald. De gemiddelde duur van de gevangenisstraf in Portugal bedroeg in 2020 echter 31 maanden, wat ruim boven het gemiddelde in Europa van 8,9 maanden ligt.

Alleen Azerbeidzjan noteerde een hoger gemiddelde dan Portugal.