De defensiebegroting krijgt dit jaar een toewijzing van 2.450,7 miljoen euro, een waarde die iets lager ligt dan de 2.451,5 miljoen die was voorzien in de in oktober goedgekeurde staatsbegroting. In vergelijking met het bedrag dat in 2021 is uitgevoerd, is er sprake van een groei van 2,5%.

De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak van een verhoging van de defensiebudgetten aan het licht gebracht, met name in het kader van de NAVO, en verscheidene regeringen, zoals de Duitse, hebben een verhoging tot 2% van het BBP aangekondigd.


Author
TPN/Lusa