"De Commissie heeft meer dan 3,5 miljard euro vooruitbetaald aan de lidstaten om hen te helpen de komst op hun grondgebied van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, in goede banen te leiden", aldus het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap in een verklaring.

De betalingen, die worden verricht in het kader van het programma Herstelsteun voor cohesie en gebieden in Europa (REACT-EU), dat de maatregelen voor crisisrespons en de maatregelen om de nasleep van de crisis te verhelpen uitbreidt, gaan naar Portugal voor een bedrag van 63,7 miljoen euro.

Tot de lidstaten die de meeste middelen hebben ontvangen, behoren Polen (562 miljoen), Italië (452 miljoen), Roemenië (450 miljoen), Spanje (434 miljoen) en Hongarije (299 miljoen).

Na het begin van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari heeft de Europese Commissie haar inspanningen opgevoerd om steun te verlenen aan de burgers die de oorlog ontvluchten en aan de EU-lidstaten die hen opvangen.

Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, verklaarde dat "de EU solidair is met Oekraïne tegen de invasie door Rusland, en met de lidstaten in hun solidariteitsinspanningen om mensen op te vangen die de oorlog ontvluchten".

"Vandaag zien we een ander concreet resultaat van onze solidariteit met de beschikbaarstelling van de cohesiefondsen op de plaatsen waar zij het hardst nodig zijn", aldus Elisa Ferreira.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten Nicolas Schmit merkte op dat "met deze voorschotten de lidstaten voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, hulp bij de toegang tot werk en nog veel meer kunnen verstrekken aan mensen in nood".