"Een sterker dan verwacht economisch herstel en een zekere mate van uitgavenbeheersing in de reactie van de regering op de pandemie hebben geleid tot betere begrotingsresultaten dan het gemiddelde in de eurozone", aldus het agentschap, dat eraan herinnert dat het Portugese begrotingstekort in 2021 2,8% van het bbp bedroeg, tegen 5,8% in 2020, en aanzienlijk beter was dan het streefcijfer van de regering van 4,3% van het bbp en lager dan het gemiddelde tekort in de eurozone.


Author
TPN/Lusa