Het ministerie van Landbouw heeft het prijzenobservatorium "Nationaal is duurzaam" opgericht, gezien de stijging van de kosten van de productiefactoren en de inflatoire tendens in de levensmiddelensector.

"De minister van Landbouw en Voedselvoorziening, Maria do Céu Antunes, heeft de oprichting bepaald van het prijzenobservatorium "Nationaal is duurzaam", dat tot taak zal hebben de gevolgen van de marktsituatie voor de prijzen op het niveau van de consument te evalueren", aldus het ministerie in een verklaring.

Deze waarnemingspost heeft ook tot doel de kosten en prijzen in de agrovoedingswaardeketen in het oog te houden, gezien de stijging van de productiefactoren, die tot een "inflatoire tendens" in de voedingssector leidt. Voor de uitvoerende macht is het "van essentieel belang om de volledige werking" van de agrovoedingssector te garanderen, teneinde een toereikende bevoorrading van de consumenten te waarborgen en ervoor te zorgen dat de beloning van de productiefactoren voor de landbouwers "het bereiken van billijke inkomensniveaus mogelijk maakt, zodat zij hun activiteit kunnen voortzetten".

Het prijzenobservatorium "Nationaal is duurzaam" zal in de aanloopfase een proefproject opzetten met producten die representatief zijn voor het voedselpakket, "dat kennis zal opleveren over de prijzen van deze producten in alle stadia van de waardevorming".