"De Lajes-basis blijft een onmisbare hulpbron voor de verdediging van de westerse wereld en het behoud van de vrede in de wereld. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. De basis van Lajes, die gedurende de hele 20e eeuw van essentieel belang is geweest, kan in de huidige mondiale geopolitieke context opnieuw een beslissende rol spelen op het gebied van veiligheid en defensie", aldus de vice-voorzitter van de uitvoerende macht van de Azoren, Artur Lima.

De functionaris sprak op de basis in Lajes, tijdens de openingszitting van de tweede editie van de cursus maritieme veiligheid, gepromoot door Centro do Atlântico.

Artur Lima was van mening dat dit initiatief "het geostrategische belang" van de Azoren "bevestigt".

"Het centrale karakter van de archipel, in combinatie met de uitgestrektheid van haar exclusieve economische zone, de geopolitieke troef die de basis vormt van Lajes en het potentieel van haar hulpbronnen, vormt een nieuwe kans voor Portugal, voor Europa en voor de wereld", benadrukte hij.

Volgens de vice-voorzitter van de uitvoerende macht van de Azoren moet ervoor worden gezorgd dat de ontwikkeling van de regio "wordt aangedreven door de volledige benutting" van haar "geostrategische en geopolitieke potentieel", wat "een effectief economisch rendement" zal opleveren.