Trauma is het gevolg van het onvermogen om een traumatische situatie te boven te komen, d.w.z. dat de door de persoon ervaren emoties groter zijn dan de getraumatiseerde persoon kan verdragen.

Volgens de website van Rosa Basto, een klinisch psycholoog, houden traumatische gebeurtenissen meestal verband met gewelddadige situaties die angst of stress uitlokken. Fysieke agressie, seksueel geweld en oorlogen, in welke leeftijdsgroep dan ook, kunnen als traumatische gebeurtenissen worden beschouwd.

De kindertijd is het canvas van het volwassen leven. Traumatische gebeurtenissen tijdens de kindertijd zullen dus weerspiegeld worden in het volwassen leven. Mishandeling in de kindertijd kan leiden tot symptomen van angst en depressie, hypervigilantie en intense angst.

Kindertrauma

Een trauma in de kindertijd kan het gevolg zijn van fysiek of psychologisch geweld van ouders tegen kinderen, of zelfs van blootstelling aan (agressieve) gebeurtenissen in huis, zoals huiselijk geweld, alcoholisme of afwezige ouders. De opvoeding is de sleutel tot de vorming van een geestelijk gezonde volwassene, en daarom zijn verschillende deskundigen van mening dat het kind tijdens het opvoedingsproces niet mag worden blootgesteld aan enige vorm van geweld.

De Ordem dos Psicólogos bevestigt dat de blootstelling van kinderen aan geweld kan leiden tot problemen van naturalisatie van geweld. Wanneer deze naturalisatie plaatsvindt, kan het kind in zijn volwassen leven de gedragingen herhalen, hetzij in de rol van agressor, hetzij in die van slachtoffer. Aangezien het kind toegang had tot dit soort geweld, worden de gedragingen als normaal beschouwd voor die persoon, die aanvaardt zichzelf te onderwerpen of geweld uit te oefenen op andere mensen, of zelfs het feit te normaliseren dat hij slachtoffer is.

Degenen die lijden aan een psychologisch trauma hebben symptomen zoals sociaal isolement, een frequente staat van agitatie, depressie en angst, evenals een gering vermogen om met woede om te gaan, met incidentele uitbarstingen.

Trauma overwinnen

De gemakkelijkste manier om jeugdtrauma's op volwassen leeftijd te overwinnen is psychologische behandeling. Verscheidene getraumatiseerde volwassenen zijn zich niet bewust van hun trauma en gebruiken geweld tegen hun kinderen als een vorm van opvoeding omdat het normaliseerde wat ze in hun kindertijd meemaakten, of om weg te lopen van bepaalde situaties die voor een ander als banaal zouden worden beschouwd en vrij zouden zijn van enige gêne en opdringerige gedachten.

Psychotherapie zal technieken aanbieden om traumatische herinneringen te deconstrueren en de patiënt te leren leven met wat hij nooit uit zijn geheugen zal kunnen wissen, met technieken zoals brain spotting.

Naast professionele hulp zijn er manieren om innerlijke rust te vinden en beter te leren omgaan met traumatische gebeurtenissen.

Sommige trauma's kunnen ervoor zorgen dat het gevoel van eigenwaarde altijd op een laag niveau blijft, maar er is de mogelijkheid om het op een niveau te houden waarbij de persoon zich goed voelt. Inzicht in iemands kwaliteiten, zowel fysiek als psychisch, kan helpen om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Hetzelfde geldt wanneer je een gezonde groep vrienden en familie hebt. Wie omringd wordt door gezonde relaties, heeft uiteindelijk een sterk ondersteunend netwerk, waarin hij zich welkom en gerespecteerd voelt door mensen die alleen maar het beste met hem voor hebben.

Traumatische herinneringen, vooral die uit de kindertijd, kunnen de volwassene op het verleden doen terugkijken met woede en wrok tegenover diegenen die de traumatische momenten hebben veroorzaakt. Om dit te verzachten, kan vergeving de sleutel zijn tot het vinden van innerlijke vrede. Ondanks dat het een ingewikkelde klus is, kan het samen met een therapeut worden gedaan, die je de nodige instrumenten zal geven om innerlijke vrede te vinden.

Iedereen om ons heen heeft een verleden en niemand kan ontcijferen wat de persoon voelt of waarom hij zich voelt, daarom moeten we het gedrag van de mensen om ons heen respecteren en, indien mogelijk, de persoon helpen zodat hij een leven kan leiden in vrede en zonder de mensen om hem heen te kwetsen.