Net als bij de wet op de metadata heeft het Constitutioneel Hof ook nu weer geoordeeld dat de strafbepalingen die personen bestraffen die zijn veroordeeld voor het slachten, mishandelen en achterlaten van huisdieren, niet in overeenstemming zijn met de grondwet.

Bijgevolg kan de wet die de mishandeling van huisdieren strafbaar stelt en die volgens de krant Público op 5 mei voor de derde keer ongrondwettelijk werd verklaard, zelfs worden afgeschaft.

Als het Grondwettelijk Hof besluit deze wet te verbieden, keren we terug naar het rechtskader van 2014, toen het slachten van een dier of mishandeling geen misdrijf was en strafbaar was met een boete van maximaal 3.740 euro voor individuen, zo meldt dezelfde krant.

De wet werd ongrondwettelijk verklaard vanwege het principe dat alleen aanvallen op waarden die door de grondwet van de Portugese Republiek worden beschermd, met gevangenisstraf kunnen worden bestraft, namelijk het recht op leven, het recht op fysieke en morele integriteit, vrijheid, veiligheid, privé-eigendom en vrijheid van meningsuiting. Volgens Público zijn de rechters van het Constitutionele Hof het niet eens over de vraag welke waarde wordt geschonden wanneer een dier wordt gedood of mishandeld.

In dit verband heeft Inês Sousa Real, leider van de PAN (partij die bekend staat om haar verdediging van het dierenwelzijn), in verklaringen aan Público gezegd dat de mensen het niet zullen begrijpen als het Grondwettelijk Hof de wet afschaft. Bovendien beloofde zij een voorstel voor een grondwetswijziging in te dienen om het voortbestaan van deze misdrijven in het Portugese rechtssysteem mogelijk te maken.