Mariana Vieira da Silva verklaarde dat zij een ontmoeting heeft gehad met de groep deskundigen die de regering bij haar besluiten heeft gesteund.

"Op dit moment zal, volgens de analyse van de cijfers, de piek voorbij zijn, waarbij sommige regio's al zichtbare dalingen laten zien, evenals met betrekking tot [de incidentie] in leeftijdsgroepen. Daarom heeft de Raad van Ministers besloten de maatregelen van kracht te laten blijven", antwoordde de minister van het voorzitterschap.

Op de vraag of de regering definitief uitsluit dat het gebruik van een masker in binnenruimten opnieuw verplicht wordt gesteld, antwoordde Mariana Vieira da Silva dat de uitvoerende macht "aan de hand van een analyse van de beschikbare gegevens steeds nagaat of het al dan niet nodig is opnieuw maatregelen te nemen".

"Op dit moment wordt in verschillende gebieden van ons land al een omkering van het traject vastgesteld. Rekening houdend met het feit dat het aantal mensen dat in een ziekenhuis op de intensive care wordt opgenomen onder 40% van de door de regering vastgestelde rode lijnen ligt, en ook rekening houdend met het feit dat we nu de vaccinatiebooster voor 80-plussers aan het uitvoeren zijn, werd geconcludeerd dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Maar dat betekent niet dat het niet nodig is dat ieder van ons de regels naleeft, met name wanneer het gaat om contact met de meest kwetsbare burgers," zei zij.

Maar Mariana Vieira da Silva maakte van de gelegenheid gebruik om een waarschuwing te laten horen: "Ik wil benadrukken dat het einde van het verplichte gebruik van maskers bijvoorbeeld niet betekent dat het masker niet mag worden gebruikt in situaties met een groter risico".


Author
TPN/Lusa