"Op het gebied van cybercriminaliteit werd een traject van toenemende dreiging vastgesteld, namelijk omdat deze wordt ingegeven door de toenemende professionalisering van sterk georganiseerde transnationale cybercriminaliteit en zich toelegt op afpersingsactiviteiten of digitale fraude", aldus de verklaring.

In het document wordt ook gewezen op "de daadwerkelijke verergering van internationale cybercriminaliteitsoperaties tegen het Portugese digitale weefsel, met gevolgen die steeds zichtbaarder worden voor het publiek en met een ontwrichtend potentieel voor de sociale of economische dynamiek, met name in de context van ransomware-operaties" (schadelijke software die wordt gebruikt om gegevens van computers en servers te blokkeren door middel van een vorm van encryptie).

Cyberspionage

Wat cyberspionage tegen Portugese doelwitten betreft, wordt in het verslag aangegeven dat er sprake is van "continuïteit in het optreden van cyberaanvallen die gericht waren op het compromitteren van publieke en particuliere doelwitten, alsook van entiteiten met strategisch belang".

Volgens het RASI gaat het om een "aanhoudende dreiging met de mogelijkheid van ontwikkeling in termen van geavanceerdheid, volume en ontwrichtende gevolgen van deze acties".