De toename van geweldsdelicten waarbij jongeren van 12 tot 16 jaar betrokken zijn in 2021 heeft de regering ertoe aangezet maatregelen te nemen. Volgens de Diário de Notícias van deze maandag heeft de minister van Binnenlandse Zaken een speciaal multidisciplinair team in het leven geroepen om de toename van jeugdcriminaliteit een halt toe te roepen.

Paulo Vizeu Pinheiro, de secretaris-generaal van Binnenlandse Veiligheid, presenteerde het jaarlijkse verslag over de binnenlandse veiligheid en ook de laatste cijfers over jeugdcriminaliteit aan de minister-president.

De toename van door jongeren gepleegde misdrijven bracht de minister van Binnenlandse Zaken, José Luís Carneiro, ertoe voor te stellen een "speciaal multidisciplinair team" op te richten dat maatregelen moet nemen om een halt toe te roepen aan het verschijnsel van jeugdbendes dat, hoewel het in vele andere landen een realiteit is, in Portugal nog maar net een probleem begint te worden.

"Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is zich ervan bewust dat deze verschijnselen - waaronder die welke onder de jeugdcriminaliteit vallen - een uitdaging vormen die de sociale rust bedreigt en een grotere inspanning vereisen bij het goedkeuren van adequate oplossingen, en daarom wordt een team van interdisciplinaire task force opgericht voor de analyse van deze verschijnselen en waarbij verschillende overheidsgebieden worden betrokken", aldus een officiële bron van het ministerie.