"Blootstelling aan luchtvervuiling, passief roken, ultraviolette stralen, asbest, sommige chemische stoffen en andere verontreinigende stoffen zijn verantwoordelijk voor meer dan 10% van de kankergevallen in Europa," aldus de organisatie in een verklaring.

Dit aantal zou echter drastisch kunnen dalen indien het bestaande beleid rigoureus wordt bijgesteld, met name in de strijd tegen vervuiling.

"Alle kankerverwekkende risico's in het milieu en op het werk kunnen worden verminderd," zei Gerardo Sanchez, een EEA-deskundige, over het document, het eerste document van het agentschap over de relatie tussen kanker en het milieu.

"Kankers die door het milieu worden bepaald en te wijten zijn aan straling of chemische kankerverwekkende stoffen kan worden teruggebracht tot een bijna te verwaarlozen niveau," verklaarde hij tijdens een persconferentie.

Volgens gegevens van de AEA is luchtverontreiniging verantwoordelijk voor één procent van de gevallen en twee procent van de sterfgevallen, een percentage dat oploopt tot negen procent in het geval van longkanker.

Recente studies hebben ook een correlatie gevonden tussen langdurige blootstelling aan stofdeeltjes, een belangrijke luchtvervuilende stof, en leukemie bij volwassenen en kinderen", aldus het agentschap.

Radon, een natuurlijk radioactief gas dat kan worden ingeademd, vooral in slecht geventileerde huizen, wordt verantwoordelijk geacht voor twee procent van de kankergevallen.

Volgens het agentschap zijn ultraviolette stralen - hoofdzakelijk van de zon, maar ook kunstmatig - verantwoordelijk zijn voor ongeveer vier procent van alle kankergevallen, met name melanoom, een ernstige vorm van huidkanker die die de laatste jaren in Europa sterk is toegenomen.

Sommige chemische stoffen die op de werkplek worden gebruikt en in het milieu zijn ook kankerverwekkend.

Lood, arsenicum, chroom, pesticiden, bisfenol A en perfluoralkylstoffen (PFAS), die onder andere in levensmiddelen worden gebruikt, behoren behoren tot de gevaarlijkste stoffen voor de gezondheid van de Europeanen, evenals asbest, dat verboden is in de Europese Unie (EU) sinds 2005, maar nog steeds aanwezig is in verschillende gebouwen.

In de EU wordt elk jaar bij 2,7 miljoen mensen kanker geconstateerd, waarvan er 1,3 miljoen overlijden. Europa, dat ongeveer 10% van de van de wereldbevolking vertegenwoordigt, telt 23% van de nieuwe gevallen en 20% van de sterfgevallen.