In een gesprek met het agentschap Lusa legde de voorzitter van de vereniging, João Garcia, uit dat "om de droogte het hoofd te bieden, met aanzienlijke gevolgen" voor de gewassen die vallen onder de irrigatie perimeter in de Barlavento do Algarve, "voor sommige soorten gewassen verlagingen werden ingesteld".

Volgens João Garcia is het eerste van vier niveaus van het rampenplan in werking gesteld, waarin "prioriteiten worden gesteld, namelijk voor blijvende teelten, zoals citrusvruchten, de meest representatieve sector in het gebied".

"We gaan de watervoorziening garanderen voor permanente teelten, zij het met een maximale toewijzing van 5.000 kubieke meter [m3] per hectare en de onderbreking van de levering op zondag", voegde hij eraan toe.

Het hoofd van de vereniging die water levert aan 1.800 landbouwbedrijven in een gebied van 2.500 hectare, gaf ook aan dat, als de maximale toewijzingen worden overschreden, de landbouwers "boetes opgelegd krijgen die tot uiting komen in de prijs per m3 water".

"Voor de verbruikslimiet werden twee niveaus vastgesteld, het eerste varieert van 5.000 tot 7.000 m3 per hectare, met een boete van nog eens drie cent per m3 en vijf cent vanaf 7.000 m3", merkte hij op.

João Garcia beklemtoonde dat de maatregelen "gericht zijn op het voorkomen van overmatig verbruik, in een tijd waarin iedereen zich moet inspannen om het waterniveau in het Arade-reservoir" op peil te houden.

"Onze situatie is niet zo ernstig als die van anderen, maar we moeten nu beginnen te sparen, want als er geen regenachtige winter komt, kunnen we volgend jaar een zeer ernstige situatie in onze perimeter krijgen", voorspelde hij.

Volgens João Garcia bevindt de regio van Silves, Lagoa en Portimão, die onder de vereniging valt, "zich in een situatie van gematigde droogte, met water dat beschikbaar is voor de landbouwcampagne van dit jaar".

"Het aanwezige water betekent dat er geen productieverliezen zijn te noteren, omdat we in staat zullen zijn om de middelen te garanderen voor de culturen om zich te ontwikkelen", verzekerde hij.


Author
TPN/Lusa