In het hele land zijn nieuwe maatregelen ingevoerd om en om de kans op bosbranden te verkleinen nu de thermometers blijven stijgen tot meer dan 40 graden in sommige delen van het land.

De Britse regering heeft erop gewezen dat niet-naleving van beperkingen kan leiden tot vervolging.

De maatregelen die momenteel in Portugal van kracht zijn, omvatten een verbod op:

- Wandelen door of verblijven in bosgebieden, met inbegrip van bossen, bosgebieden en landelijke paden

- Verbranden van tuin- en ander landbouw afval

- Het ontginnen van landbouwgrond door door middel van verbranding

- Het gebruik van tuin- en landbouwmachines in of in de buurt van bosgebieden

- Vuurwerk afsteken

De Britse FCO verklaart: "Tijdens de staat van paraatheid, kunt u worden worden vervolgd als u zich niet aan deze beperkingen houdt of als u de de instructies van de civiele bescherming en de politieautoriteiten niet volgt.

"Bosbranden kunnen zich tijdens de zomermaanden overal in Portugal voordoen. De laatste jaren komen bosbranden steeds vaker voor als gevolg van droogte en hoge temperaturen. Bosbranden zijn zeer gevaarlijk en onvoorspelbaar. De Portugese autoriteiten kunnen om veiligheidsredenen gebieden evacueren en wegen afsluiten".

Als u een bosbrand ziet, bel dan de hulpdiensten op 112.