Hernieuwbare energiebronnen waren in de eerste zes maanden van het jaar goed voor 75% van de door EDP opgewekte elektriciteit. Volgens de nota die aan de Commissie voor de effectenhandel (CMVM) is toegezonden, is de productie uit wind- en zonne-energie met 16% gestegen als gevolg van de hernieuwbare energiebron. Deze waarde ligt 2% boven het langetermijngemiddelde, vergeleken met de daling van 5% in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Deze stijging was ook een gevolg van de grotere geïnstalleerde capaciteit, aldus de verklaring.

In de nota staat dat in de afgelopen 12 maanden 2,5 gigawatt (GW/h) aan capaciteit is toegevoegd aan de wind- en zonneportefeuille, waarmee een geïnstalleerd vermogen van 14,0 GW is bereikt, een toename van 1,3 GW in dezelfde periode. Eind juni 2022 had EDP 3,2 GW aan capaciteit in aanbouw.

In de toeleveringsactiviteit deelt het door Miguel Stilwell de Andrade geleide bedrijf mee dat op het Iberische schiereiland het volume verkochte elektriciteit met 10% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een vertraging ten opzichte van de 16% die in het eerste kwartaal van 2022 werd geregistreerd.