Als er een ongeval gebeurt en u niet gewond bent, is de eerste stap de auto te verlaten, de gevarendriehoek ongeveer 30 meter achter de auto te plaatsen om het ongeval te signaleren, en een veiligheidsvest te dragen.

Daarna, als er gewonden zijn door het ongeval, moet u 112 bellen en alle gevraagde informatie geven aan de persoon aan de andere kant van de lijn. "De politie moet alleen naar een ongeval komen als er ernstige verwondingen zijn. Mensen bellen echter vaak omdat ze twijfelen aan de toerekeningsvatbaarheid van de chauffeurs," zegt Ana Plácido, juridisch adviseur bij DECO.


Als het ongeluk klein is en je de andere persoon vertrouwt (bijvoorbeeld een buurman), is het misschien mogelijk om tot een mondelinge overeenkomst te komen zonder de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen, "omdat dit kan leiden tot een verhoging van de verzekeringspolis, wat niet prettig kan zijn," voegde ze eraan toe.

Declaração amigável

Als u ooit een ongeluk hebt gehad in Portugal, hebt u misschien wel eens gehoord van "declaração amigável". Dit is een Portugese term om zoiets te zeggen als een "vriendschappelijke overeenkomst", waarbij beide bestuurders afspreken wie het ongeval heeft veroorzaakt en dit naar de verzekeraar sturen.

De "Declaração amigável" is een document waarmee bestuurders in detail kunnen beschrijven hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en welke schade is veroorzaakt. Zij zullen de voertuigen en de bestuurders identificeren en het ongeval in detail tekenen. Het is sterk aanbevolen om er altijd een in uw auto mee te nemen (als u er geen hebt, vraag het dan aan uw verzekeringsmaatschappij). Maar als u er geen heeft, kan het ook online worden ingevuld op https://www.e-segurnet.pt/


Wat als ik iets verkeerd invul?

Mensen maken fouten, maar dit is niets om u zorgen over te maken, omdat de "declaração amigável" zal worden gecontroleerd door verzekeraars, die zullen opmerken of er inconsistenties zijn tussen wat er is geschreven en de tekening.

Bovendien kunnen zij om meer gegevens vragen, zoals foto's van de locatie, de positie van de auto's en de schade," aldus Márcio Ribeiro, mede-eigenaar van het agentschap Lagoa Sol van DS Seguros.


Wanneer niemand de schuld op zich neemt?

Een andere situatie doet zich voor wanneer de persoon het ongeval heeft veroorzaakt maar niet de schuld op zich neemt. "In deze situaties is het normaal om de politie te bellen die actie zal ondernemen. De bestuurder die geen schuld heeft aan het ongeval, wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de andere bestuurder," legt Márcio Ribeiro uit.

Denk eraan de auto te laten staan waar hij staat en hem alleen van de weg te halen als beide bestuurders tot een akkoord komen.

Er zijn echter situaties waarin zelfs de verantwoordelijkheid van de bestuurder kan worden uitgesloten, dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een dier de weg oversteekt. In deze gevallen ligt de verantwoordelijkheid normaal bij de eigenaar van het dier, maar als het dier niet geïdentificeerd is, zal de situatie gecompliceerder zijn.

Als een dier echter op de snelweg wordt aangetroffen en een ongeval veroorzaakt, ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de snelwegbeheerder. "Veel mensen weten het niet, maar als een dier een ongeluk veroorzaakt op de snelweg, moet de snelwegbeheerder de schade herstellen. In een dergelijk geval moeten mensen 112 bellen," zei Márcio.


"Op rijkswegen is het zo dat als er een ongeluk wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld gaten of stormafvoeren enzovoort, het de gemeente is die de auto moet repareren (ook hier moet de politie worden gebeld). Maar we weten hoe het werkt, het duurt lang voordat ze zeggen dat ze in gebreke zijn gebleven", zei hij. Daarom adviseren ze iedereen om een eigen schadeverzekering af te sluiten.

Het verschil is: "Als iemand een eigen autoschadeverzekering heeft, repareert de verzekeraar het voertuig meteen. Als de verantwoordelijkheid/fout aan de bestuurder wordt toegeschreven, zal hij een verhoging van de polis ondergaan. Als het echter niet hun schuld is, zullen zij niet lijden onder deze verhoging."


Wat als de verzekering niet betaalt?

Dit is een beetje extreem, maar er zijn situaties waarin de verzekeraar weigert te betalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de bestuurder dronken was. Als er echter een ander geval is waarvan u vindt dat het niet eerlijk is, kunt u altijd een schadeclaim invullen, wat kan in het fysieke of online klachtenboek van de verzekeringsmaatschappij of per aangetekende brief.

Als dit niet voldoende is om uw probleem op te lossen, kunt u altijd rekenen op de steun van DECO en zij kunnen u juridisch advies geven.

Ook kunnen consumenten verzekeraars voor de rechter dagen en wanneer het totale schadebedrag minder dan 5.000 euro bedraagt, kunnen ze naar het CASA (Centro de Arbitragem do Sector Automóvel) stappen, dat goedkoper en sneller is dan een gewone rechtbank.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins