Hoewel de staat van paraatheid bij de bestrijding van bosbranden ten opzichte van de afgelopen week is afgenomen, vereist het huidige brandgevaar nog steeds "maatregelen van buitengewone aard", aldus het ministerie onder leiding van José Luis Carneiro.

De alarmtoestand impliceert het "verbod op toegang, verkeer en verblijf binnen de bosgebieden, eerder gedefinieerd in de gemeentelijke plannen voor de verdediging van het bos tegen brand, evenals op bospaden, landelijke paden en andere wegen die deze doorkruisen", waarschuwt het ministerie en voegt eraan toe dat "het ontsteken van vuren en vreugdevuren ook verboden is".

Bovendien omvat de waarschuwing een verbod op werkzaamheden in de bossen "met gebruikmaking van alle soorten machines, en werkzaamheden op het platteland met bosmaaiers met messen of metalen schijven, versnipperaars en machines met messen, met uitzondering van die welke verband houden met situaties van bestrijding van plattelandsbranden".

Ook het gebruik van vuurwerk wordt verboden, waarbij reeds afgegeven vergunningen worden opgeschort.