"Aan het eind van dit kwartaal zullen wij een nieuw pakket maatregelen goedkeuren om de gezinnen en de bedrijven te ondersteunen", onthulde de regeringsleider aan het begin van het debat over de Staat der Natie, waarbij hij het besluit rechtvaardigde "met de verlenging van de oorlog" die een langer aanhoudende inflatie zal veroorzaken "dan aanvankelijk was voorzien". De premier had echter niet op de maatregelen in kwestie geanticipeerd.

Tijdens de openingszitting benadrukte António Costa ook dat de uitvoerende macht op "drie manieren" op de escalatie van de inflatie heeft gereageerd, namelijk "door de stijging van de energieprijzen zoveel mogelijk in te dammen, door de productie van de meest blootgestelde bedrijven" in het energieverbruik te ondersteunen, en door de gezinnen te ondersteunen.

Deze maatregelen hebben volgens de premier "een verlaging met 3,7% van de elektriciteitsprijs voor gezinnen op de gereglementeerde markt" mogelijk gemaakt, een "verlaging met 18 procentpunten van de belastingdruk op brandstoffen, waardoor 16 euro kan worden bespaard op een tank benzine van 50 liter of 14 euro op een tank diesel", alsmede "een vermindering van het effect van de stijging van de gasprijs op de productie van elektriciteit op de spotmarkt", wat heeft geleid tot een "gemiddelde dagelijkse besparing in deze eerste maand van toepassing van 18%".