De betaling zal geschieden na vaststelling van de verliezen, die zullen worden uitgevoerd door de regionale directoraten Landbouw en Visserij, na invulling van een formulier dat beschikbaar is op de website van het Instituut voor de financiering van de landbouw en de visserij (IFAP).

De bijen helpen

Intussen wordt zes ton voedsel ter beschikking gesteld van de bijen, dat zal worden verdeeld in samenwerking met de nationale federatie van bijenhouders.

"Aan deze buitengewone steun, bedoeld om diervoeder te garanderen, heeft het ministerie van Landbouw en Voeding de beheersautoriteit van het PDR 2020 [programma voor plattelandsontwikkeling] bepaald om maatregelen te openen ter ondersteuning van het herstel van het productiepotentieel van landbouwbedrijven, en wel zo snel mogelijk".

Volgens het ministerie, dat onder leiding staat van Maria do Céu Antunes, blijkt uit voorlopige gegevens die tot 26 juli zijn verzameld dat het verbrande areaal in Portugal in totaal bijna 58.000 hectare bedraagt, waarvan 11%, d.w.z. 6.377 hectare, overeenkomt met landbouwgrond.