Volgens het wekelijks verslag van het INSA over de evolutie van Covid-19 is het gemiddeld aantal dagelijkse gevallen van besmetting met Covid-19 binnen vijf dagen opnieuw gedaald van 5.479 tot 4.488 op nationaal niveau, met een lichte daling op het vasteland (4.153).

Dit gemiddelde van 4.488 dagelijkse besmettingen met SARS-CoV-2 is het laagste dat dit jaar werd opgetekend, dat begon met hoge waarden en daalde tot mei, toen de besmettingen in het land opnieuw toenamen, wat leidde tot de zesde golf in het land.

Volgens de verslagen van het INSA werd in de loop van dit jaar het hoogste gemiddelde van vijfdaagse ziektegevallen opgetekend eind januari (49.795 besmettingen), toen de incidentie 6.130,9 gevallen per 100.000 inwoners bedroeg en de overdraagbaarheidsindex (Rt) ongeveer 1,16 bedroeg.

Volgens het INSA-rapport van vandaag is, ondanks de daling van het aantal gevallen van covid-19, de Rt - die een schatting geeft van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van elke persoon die het virus bij zich draagt - in Portugal gestegen van 0,81 tot 0,86.

Alle regio's, met uitzondering van de Algarve (1.185,2), hebben nu een incidentie van minder dan 960 gevallen per 100.000 inwoners in 14 dagen, zo staat ook in het document.