"Er is een resolutie goedgekeurd waarbij de alarmtoestand op het hele vasteland in verband met de Covid-19-pandemie wordt verlengd tot 31 augustus om 23.59 uur", aldus de minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva.

Zij verduidelijkte ook dat alle momenteel geldende regels zullen worden gehandhaafd, met inbegrip van het gebruik van maskers in het openbaar vervoer.

Gevraagd naar een mogelijke wijziging van de maatregelen na het zomerseizoen, gaf de minister de mogelijkheid toe van aanvullende maatregelen om vanaf de herfst de pandemie te bestrijden en te verzachten, als de ontwikkeling van de epidemiologische situatie dat rechtvaardigt. "Als het najaar aanbreekt, kan de pandemie verergeren, waardoor het nodig kan zijn aanvullende maatregelen te treffen", zei zij.