"Het gemeentebestuur van Funchal bevestigt dat het vanochtend (27 juli) werd geconfronteerd met het nieuws van duiven die levenloos zijn aangetroffen in sommige delen van de stad". In het persbericht wordt vermeld dat de dode vogels zijn opgedoken in de buurt van de kathedraal en de gemeentetuin van Funchal, in het centrum van de stad.

De gemeente "betreurt de situatie" en voegt eraan toe dat de gemeentediensten de vogels hebben verzameld, die inmiddels naar het Regionaal Veterinair Directoraat zijn gezonden om "de omstandigheden" van de sterfgevallen te "onderzoeken".

De belangrijkste gemeenteraad van Madeira voegt hieraan toe dat "er reeds enkele maatregelen zijn genomen om de duivenpopulatie in de stad onder controle te houden".

In het kader van deze acties houdt de gemeente toezicht op deze soort en de bekende broedgebieden, waarbij nieuwe plaatsen die de duiven uitkiezen om te nestelen, opnieuw worden geïnventariseerd. De gemeente houdt ook de duivenpopulatie in de gemeente in stand en controleert ze door het gebruik van anticonceptiemaïs.

De vogels niet voederen

De gemeente benadrukt dat zij ook heeft geïnvesteerd in milieubewustzijn, met acties die verband houden met het belang van het beheersen van de populatie van deze soort, waarbij mensen worden opgeroepen de vogels niet te voeren omdat de duiven in staat zijn zelf voedsel te zoeken.