Dit is een stijging met 0,1 procentpunt ten opzichte van de voorgaande maand - aangezien het instituut de gegevens van mei naar beneden heeft bijgesteld -, maar een daling met 0,6 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

In een eerder gepubliceerde informatienota gaf het INE aan dat het werkloosheidscijfer in mei ten opzichte van april met 0,2 procentpunt was gestegen tot 6,1%. Nu meldt het instituut dat het werkloosheidscijfer in mei 6% bedroeg.

Voor juni meldt het INE een stijging tot 6,1%, dat wil zeggen "een waarde die 0,1 procentpunt (p.p.) hoger is dan in de voorgaande maand en 0,2 p.p. hoger dan in de drie maanden daarvoor, maar 0,6 p.p. lager dan een jaar eerder".

In dit verband is de werkloze beroepsbevolking in juni ten opzichte van mei met 1% toegenomen tot 313,7 duizend personen (3 duizend werklozen meer). Vergeleken met dezelfde periode in 2021 is er sprake van een daling van 8,8% (30.400 werklozen minder).