Portugal heeft het hoogste inflatiecijfer in 30 jaar geregistreerd, met een versnelling van de consumentenprijsindex tot 9,1% in juli, dankzij de snel stijgende prijzen van levensmiddelen, huisvesting en energie, hotels en restaurants en vervoer.

Het nationale instituut voor de statistiek (INE) heeft de cijfers voor de inflatie op jaarbasis in juli, die het twee weken geleden al had gepubliceerd, bevestigd en een stijging van het percentage met 0,4 procentpunt ten opzichte van de voorgaande maand bekendgemaakt.

Het inflatiecijfer meet de prijsvariatie van een mandje goederen en diensten die we dagelijks consumeren, zoals voedsel, kleding, huisvesting en energie, ten opzichte van de voorgaande periode.

Voor de hoogste jaarlijkse inflatie sinds november 1992 hebben volgens het bureau voor de statistiek vier productklassen het meest bijgedragen: huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen (16,6%), hotels en restaurants (14,8%), voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken (13,9%) en vervoer (12,8%).

Gezondheid was daarentegen de enige consumptieklasse per doelstelling waar de prijzen daalden (-3,57%) en dat zal te maken hebben met de afschaffing van de gebruikersvergoedingen op het SNS sinds 1 juni.