"Het is van cruciaal belang dat er in Portugal een einde komt aan deze discriminerende praktijk, zodat particuliere instellingen academische graden en diploma's van buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs op gelijke voet met hun nationale tegenhangers kunnen erkennen", schrijft de voorzitter van de vereniging in een verklaring.

In het geding is de wettelijke regeling voor de erkenning van academische graden en diploma's van hoger onderwijs die door buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs worden uitgereikt, die bepaalt dat de drie vormen van erkenning (automatisch, niveau en specifiek) moeten worden aangevraagd bij openbare universiteiten of polytechnische hogescholen.

Volgens APESP bestaat deze beperking ondanks het feit dat de vereniging zelf vertegenwoordigd is in de Commissie voor de erkenning van buitenlandse graden en diploma's van het Directoraat-generaal voor Hoger Onderwijs en dat particuliere universiteiten de graden van licentiaat, master en doctor verlenen.

"Zij kunnen wel diploma's en academische graden van universiteiten in andere landen afgeven, maar deze niet beoordelen en erkennen", aldus de verklaring.

De voorzitter van APESP is in de verklaring van mening dat de situatie "oneerlijk, willekeurig en anti-academisch" is en het gevolg is van voornamelijk ideologische discriminatie, waardoor particuliere universiteiten en polytechnische hogescholen worden benadeeld.

"De erkenning van graden en diploma's is een belangrijke procedure voor academische mobiliteit", aldus António Almeida-Dias, die het belang ervan onderstreept voor de toegang van buitenlandse studenten tot masters en doctoraten, en voor de aanwerving van buitenlandse professoren.