"Het directoraat-generaal voor natuurlijke hulpbronnen, veiligheid en maritieme diensten (DGRM) deelt mee dat op 15 september de vernieuwing van de visvergunningen voor 2023 zal beginnen met een automatische procedure".

Het decreet dat de regeling voor de uitoefening van de commerciële visserij goedkeurt, bepaalt dat de verlenging van de vergunning afhankelijk is van de verstrekking van een reeks gegevens, wat betekent dat tot de 15e een enquête moet worden ingevuld, die aan het loket van BMar verkrijgbaar is.

Tot de vereiste geverifieerde gegevens behoren verkopen op veilingen en/of verkoopdocumenten en overnameverklaringen voor vaartuigen die in niet-landelijke havens lossen.

De enquête moet bij voorkeur "online" worden ingevuld, maar wie niet over de middelen daartoe beschikt, kan terecht bij de klantendienst van het DGRM of bij de verenigingen van reders en producenten van visserijproducten.