De studie werd geleid door Miguel Padeiro, hoogleraar aan de Faculteit Menswetenschappen en Kunsten van de UC en onderzoeker bij het Centrum voor Studies in Geografie en Territoriale Planning.

Volgens Miguel Padeiro blijkt uit de resultaten van de studie dat de ontwikkeling van het fietspadennet, "tot nu toe, ongelijkmatig" is verlopen.

Volgens de onderzoeker is de ontwikkeling van de fietspaden ongelijkmatig verlopen, wat de sociale problemen accentueert. Miguel Padeiro wijst er echter op dat de verschillen in toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening voor een deel te maken kunnen hebben met "de fysieke omstandigheden van het grondgebied".