Dit cijfer moet worden vergeleken met een raming van 3,61 miljard euro, die drie maanden na de gebeurtenis werd gepubliceerd, en een raming van zes weken geleden, waarin werd uitgegaan van 3,29 miljard euro aan mogelijke verliezen.

PERILS meldde dat ongeveer 1,9 miljoen schadeclaims waren ingediend en dat de geraamde impact daarvan de grootste Europese schadepost is sinds de cycloon Kyrill in januari 2007.

De meeste schade werd aangericht in Duitsland, gevolgd door de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Kleine verliezen werden geleden in Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. Polen en Tsjechië werden ook getroffen maar vallen buiten de studie.